Добредојдовте во Луна хемикалии! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

Лабораторија за истражување и развој

Преглед

Хирална синтеза (резолуција и асиметрична синтеза, катализатор и ензим)

Селективна конверзија на енантиомери (Конвертирај бескорисна конфигурација во употреблива конфигурација)

Развој на процеси што не повредуваат

Идентификација на нечистотија (TOF, GC-MS, LC-MS, NMR)

Истражувања за мутагена нечистотија

Истражување за елементарна нечистотија (ICP-MS)

overview1
overview2
overview3
overview5

Аналитички апарат

Analytical-apparatus1
Analytical-apparatus4
Analytical-apparatus2
Analytical-apparatus5
Analytical-apparatus3
Analytical-apparatus6

Лабораторија за безбедност на процеси

Process-Safety-Lab1
Process-Safety-Lab2
Process-Safety-Lab3

Хемиска лабораторија

Chemical-Lab1
Chemical-Lab2
Chemical-Lab3
Chemical-Lab4